Missed Yard Waste Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

6280728

Category:

Missed Yard Waste

Đã xem:

70 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

238269

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

I know you all are having problems catching up and we thank you for your service. Just wanted to mention our yard debris was not picked up today.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was a service notice left?
Đáp. NO
Hỏi. Please describe the container.
Đáp. two roll out cans
Hỏi. Was the yard waste clear of all obstructions?
Đáp. Yes
Hỏi. Was the waste placed curbside by 7am?
Đáp. YES
Hỏi. Were there any unusual items placed out for collection?
Đáp. no

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.