Grass and Weeds Mowing Đã lưu trữ

2456 20th St Nw Washington, DC, 20009, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6366945

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Grass and Weeds Mowing

Đã xem:

543 lần

Vùng lân cận:

Adams Morgan

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

19-00804230

Mô tả

Overgrown public "park"


2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.