Được ghi nhận bởi: Oak311 Call Center

Sidewalk - Damage along Ardley Được thừa nhận

1527 Excelsior Ave Oakland, CA 94602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6378664

Danh mục:

Sidewalk - Damage

Đã xem:

114 lần

Vùng lân cận:

Glenview

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

929624

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

More than 1 inch rise on Ardley along route to AC Transut

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there a tree nearby with roots that may be the cause?
Đáp. NO
Hỏi. Has anyone been hurt by it?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Please describe the precise location (e.g., next to the bus bench)
Đáp. In house side of street, on Ardley at this address

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video