Missed Trash or Recycling Pickup Đã lưu trữ

27 E Main St Gloucester, MA, 01930, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 17835

ID Vấn đề:

6412441

Submitted To:

Gloucester, MA

Category:

Missed Trash or Recycling Pickup

Đã xem:

13 lần

Vùng lân cận:

Gloucester

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

1 Purple bag in a barrel missed

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a missed trash pickup or missed recycling pickup?
Đáp. Trash
Hỏi. What day of the week is your normal pick-up scheduled?
Đáp. Monday
Hỏi. Was a bulk item not collected?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is trash on private property?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.