Sign Issue Đã lưu trữ

1663 High St Westwood, MA, 02090, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 24810

ID Vấn đề:

6412482

Submitted To:

Town of Westwood, MA

Category:

Sign Issue

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Westwood

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

W 109 sign and No Left Turn sign (red cross through) are both fading and should be repaired / replaced.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of sign?
Đáp. Other (please describe in description field)
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Other (please describe in description field)

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.