Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

California Cotton Mills Building 116, 1091 Calcot Pl, Oakland, CA 94606, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 8430

ID Vấn đề:

6439870

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

East Peralta

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

932880

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

illegal dumping of materials between Cotton Mill Studios and 1080 Lofts

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. NO
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. no
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.