Vegetation Management Đã lưu trữ

W Wetmore Rd & N Jay Ave Tucson, AZ, 85705, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1415

ID Vấn đề:

6476045

Category:

Studies - Analytics Studies

Đã xem:

40 lần

Vùng lân cận:

Flowing Wells

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

20001881

Đã gắn thẻ:

signs, tree, sidewalk

Mô tả

Trim trees back more to expose Stop sign cannot be seen. Sight visibility issue. Trees planted in the ROW blocks the stop sign and may bust out of sidewalk. "The small trees on Wetmore looking East" will also become a problem including damaging the sidewalk in ROW.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the vegetation encroaching the roadway or impacting traffic?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.