Sidewalk Repair Đã lưu trữ

2306 Wade Ave Raleigh 27607, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

6493793

Submitted To:

Raleigh City Hall

Category:

Sidewalk Repair From SeeClickFix

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Wade

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

503611

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Damaged architectural post/bollard

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there damage to the curb or damage on a concrete island?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.