Environmental Health Issue Đã lưu trữ

Michael St Bridgeport, CT, 06606, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6494566

Submitted To:

City of Bridgeport

Danh mục:

Unlawful Depositing (Illegal Dumping)

Đã xem:

40 lần

Vùng lân cận:

Bridgeport

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

Sidewalks on Michael Street needs cleaning. Observed garbage and unkept land-escaping allowing all day illegal drug traffic and observed car smoking marijuana. Daycare located on the same street putting children at risk!


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.