Tree - Damaged Đã lưu trữ

717 Church St Nw Huntsville, AL, 35801, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6500922

Submitted To:

City of Huntsville

Danh mục:

Tree - Damaged

Đã xem:

33 lần

Vùng lân cận:

Huntsville

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Bản sao của:

6500750

Mô tả

The strong winds of several weeks ago blew part of this tree down. The remaining part
looks weak and could come down in another storm. I don't know if this is our responsibility to cut the remainder down, or if it the City's? Just thought I would ask.
Thank you very much!
Wilson McClellan, Owner - Schoolcraft


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.