PTO - Sidewalk Installation Đã lưu trữ

3700 1st St N Saint Petersburg, FL, 33704, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1810325

ID Vấn đề:

6518237

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

PTO - Sidewalk Installation

Đã xem:

20 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Set forms for side walk panels through alley entrance
Pour sidewalk panels

cũng đã hỏi...
Hỏi. Poured Concrete (in feet or weight)
Đáp. 11
Hỏi. Hex Blocks (number installed)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.