S-WASTE: Debris (Limbs, Yard Clippings) Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 383130

ID Vấn đề:

6572092

Submitted To:

Macon-Bibb County

Category:

S-WASTE: Debris | Limbs | Yard Clippings | Bulky Waste

Đã xem:

64 lần

Vùng lân cận:

Macon

Được báo cáo thông qua:

http://www.maconbibb.us

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Size of debris larger or smaller than flatbed of pick up truck?
Đáp. size of debris is smaller than flatbed
Hỏi. How many bags of leaves?
Đáp. 12
Hỏi. Where is the debris?
Đáp. Debris is on property

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.