Clean Vacant Lot Request Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 111001850

ID Vấn đề:

6583774

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Clean Vacant Lot Request

Đã xem:

43 lần

Vùng lân cận:

Humboldt Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-02355665

Đã gắn thẻ:

blighted property

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Describe what needs to be cleaned from the lot.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Size of area to be cleaned?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.