Cleaning Đã lưu trữ

199 New Montgomery St San Francisco, CA 94105, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6584817

Danh mục:

Cleaning

Đã xem:

60 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Garbage/Recycling Overflowing
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Sidewalk

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.