Debris in Street or Sidewalk Đã lưu trữ

655 Palm Ave South San Francisco, CA, 94080, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6592853

Submitted To:

South San Francisco

Danh mục:

Debris in Street or Sidewalk

Đã xem:

125 lần

Vùng lân cận:

South San Francisco

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

50588

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk, blighted property

Mô tả

Weeds and other items dumped on Tamarack Lane behind 655 Palm Ave.


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.