Trees and Tree Limbs Đã lưu trữ

1283 Sw Washburn Ave Topeka, KS 66604, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6623343

Submitted To:

City of Topeka

Danh mục:

Trees and Tree Limbs

Đã xem:

46 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

100496

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

tree pieces dwn in front yard


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.