Được ghi nhận bởi: Oak311 Call Center

TE - Traffic Safety (non-emergency) Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6627131

Danh mục:

Traffic Safety (non-emergency)

Đã xem:

56 lần

Vùng lân cận:

Dimond

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

943446

Đã gắn thẻ:

traffic, road safety

Mô tả

This issue was reported to OAK 311 via phone (311, or 510-615-5566 from outside Oakland), email (OAK311@oaklandnet.com), or web (311.oaklandca.gov).

cũng đã hỏi...
Hỏi. Which calming/safety device are you requesting?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video