Street Light (Not Traffic Signal) - Outage/Damaged Đã lưu trữ

3806 Elston Ave Oakland, CA, 94602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6632530

Danh mục:

Street Light (Not Traffic Signal) - Outage/Damaged

Đã xem:

51 lần

Vùng lân cận:

Glenview

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

942741

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, street light

Mô tả

Street light on west side of Elston - across from 3806 Elston Avenue - first turns on way after sunset and turns off / on. Off period greater than 5 minutes.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the nature of the outage/damage?
Đáp. One Street Light - Out
Hỏi. Are light(s) going on and off (cycling)?
Đáp. YES
Hỏi. What number(s), if any, are on the pole?
Đáp. Don't Know / No Answer

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.