Pothole / Road Surface Issue Đã lưu trữ

3219 1st Ave S Saint Petersburg, FL, 33712, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 785

ID Vấn đề:

6658772

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Pothole / Road Surface Issue

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Commission District 7

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Được sao lại bởi:

6660831

Mô tả

When you are on 1st ave South heading EB in the far left lane right by the entrance into Central Plaza Bus Terminal there is a small sink area which is causing the buses when turning into Central Plaza to bottom out in the front end.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. 3219-3261 1st Ave S, Saint Petersburg, FL, 33712, USA
Hỏi. Describe the roadway surface where the pothole is located:
Đáp. concrete
Hỏi. Is this another roadway surface issue, like raised or slipping asphalt?
Đáp. no
Hỏi. If yes, please describe the surface issue:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.