Được ghi nhận bởi: Medford, MA

Sidewalk Issue Được thừa nhận

167 Spring St Medford 02155, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6688632

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Sidewalk Issue (asphalt/concrete)

Đã xem:

72 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Front of my house, there need to repair the sidewalks

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of sidewalk?
Đáp. cement
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Crack in Sidewalk

Public commenting and status changes are not available for this issue.