Street Light Out Complaint Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 114873190

ID Vấn đề:

6703890

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Street Light Out Complaint

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 37

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-02531509

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are all the street lights out on your block?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the light located in your alley or street?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the light completely out or does it go on and off?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Street Light Type
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.