Traffic Signal Đã lưu trữ

Sw Archer Rd Gainesville, FL, 32608, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 116825

ID Vấn đề:

6773547

Submitted To:

Traffic Signals

Category:

Traffic/Pedestrian Signal

Đã xem:

17 lần

Vùng lân cận:

Gainesville

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, street signal, road safety

Bản sao của:

6857883

Mô tả

at Gale lemerand Drive in Archer Road the left-turn traffic light from the westbound Lane does not cycle correctly. This morning the Shan shuttle had to wait five to seven cycles and then he just ran the red light because it was not changing. This was at 8:15 to 8 25 8:30. It happens often that that westbound traffic trying to turn into Gale lemerand Drive gets held up by that traffic light not cycling and many people just decide to run it I believe this would be a safety issue.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select the problem occurring with the traffic signal.
Đáp. Cycle/timing issue
Hỏi. Which direction is the problem?
Đáp. East-West

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.