Trees along City Streets Đã lưu trữ

328 5th St Jersey City, NJ 07302, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 3030

ID Vấn đề:

6783860

Submitted To:

City of Jersey City

Category:

Trees along City Streets

Đã xem:

47 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

There is a tree branch sitting on the power lines over 5th street in front of 328 5th. It looks like it is wrapped up in and dragging down one of the cables. Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select an issue
Đáp. Tree Removal/Dead Tree
Hỏi. Type of tree (choose other if not listed or unknown)
Đáp. Other
Hỏi. Street Sweeping Days
Đáp. Monday & Thursday
Hỏi. Street Sweeping Hours:
Đáp. 1:00 PM - 3:00 PM
Hỏi. Additional Information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the Tree in front of the Property?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.