Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Cave In (Sink Hole) Được thừa nhận

4500-4546 Beaufait St Detroit, MI, 48207, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6789471

Danh mục:

Investigate Cave In (Sink Hole)

Đã xem:

128 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

8295

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

4 foot deep hole never filled in after leak was fixed over 8 months ago

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the cave-in near a manhole, basin, or a sewer line?
Đáp. Basin
Hỏi. Is it a sinkhole or a pothole?
Đáp. Sinkhole

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video