Graffiti - Street, Street Light, Traffic Signal, Đã lưu trữ

3104 Martin Luther King Jr Way Oakland 94609, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6790811

Danh mục:

Graffiti - Street, Street Light, Traffic Signal,

Đã xem:

30 lần

Vùng lân cận:

Hoover-Foster

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

951153

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, graffiti, street light

Mô tả

Graffiti on street light post on MLK near 31st

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there offensive language used in the graffiti?
Đáp. YES

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.