Codes Compliance Đã lưu trữ

4400 11th Ave N Saint Petersburg, FL, 33713, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

6792309

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

27 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, overgrowth

Mô tả

Holes in soffits and fascia and a big hole in back of house. Also overgrowth in backyard. He only mows the front EVER. And there's a hole in th he back of his house!!

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.