Traffic Signals Đã lưu trữ

Barker Cypress Rd & S Park View Dr Houston, TX, 77084, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 46310

ID Vấn đề:

6804757

Submitted To:

City of Houston

Category:

Traffic Signals

Đã xem:

20 lần

Vùng lân cận:

Houston

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

369257

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Traffic signal is flashing

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Other - Traffic Signals.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. Traffic is backed up for miles going north and along the feeder of I-10
Hỏi. Problem occurs at what time of day?
Đáp. 4pm-7pm
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. North

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.