Sign - Damaged/Missing/Needed Đã lưu trữ

818 Juniper Dr Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6804861

Danh mục:

Sign - Damaged/Missing/Needed

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

252443

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

Community Watch Sign post broken

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the sign a Stop or Yield sign?
Đáp. No
Hỏi. Is the sign obstructing traffic?
Đáp. No
Hỏi. What type of Sign is Damaged?
Đáp. Community watch
Hỏi. What is wrong with the sign?
Đáp. Down
Hỏi. What street is the sign located on?
Đáp. Juniper
Hỏi. What is the nearest intersecting street to the sign?
Đáp. ponderosa

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.