Sign - Damaged/Missing/Needed Đã lưu trữ

1960 Skibo Rd Fayetteville, NC, 28314, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 165760

ID Vấn đề:

6805639

Category:

Sign - Damaged/Missing/Needed

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

252446

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

The FAST bus sign and Photo Enforced sign have both been taken down from a traffic accident

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the sign a Stop or Yield sign?
Đáp. No
Hỏi. Is the sign obstructing traffic?
Đáp. No
Hỏi. What type of Sign is Damaged?
Đáp. FAST bus Sign and Photo Enforced sign
Hỏi. What is wrong with the sign?
Đáp. Down
Hỏi. What street is the sign located on?
Đáp. Skibo rd
Hỏi. What is the nearest intersecting street to the sign?
Đáp. red tip

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.