Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway) Đã lưu trữ

501 Seventh Ave Menlo Park, CA 94025, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6816276

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway)

Đã xem:

107 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, trash, sidewalk

Được sao lại bởi:

6816272

Mô tả

so much mess and dumping

cũng đã hỏi...
Hỏi. Did the items enter a storm drain or creek?
Đáp. Yes

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.