Garbage Cart Maintenance Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 111001850

ID Vấn đề:

6832178

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Garbage Cart Maintenance

Đã xem:

14 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 37

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-02729133

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Reason for Black Garbage Carts:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If the cart is damaged what is the cart number?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How Many Black Garbage Carts do you need?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Does the city pick up your garbage from the Black Carts?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you currently receive City of Chicago Garbage pick up service?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you live in a building with 4 family units or less?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many Black Cart(s) do you still have?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many Black Carts do you want removed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What are their cart numbers?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Reason for removal
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Description - What is the reason you are requesting carts?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.