Curbside Code Violation Đã lưu trữ

1026 Revere St Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6836505

Danh mục:

Curbside Code Violation

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

253656

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

trash

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select the code violation.
Đáp. Items curbside do not meet guidelines

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.