Illegal Dumping Đã lưu trữ

50 Commonwealth Ave New Britain, CT, 06053, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 35760

ID Vấn đề:

6843300

Submitted To:

City of New Britain

Category:

Illegal Dumping

Đã xem:

37 lần

Vùng lân cận:

New Britain

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

6843258, 6843307

Mô tả

Big box of dumped, rotting fish

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this on public or private property?
Đáp. Private
Hỏi. What is it?
Đáp. Fish

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.