This is an unaffiliated request

Post to Neighbors Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6854853

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

470 lần

Vùng lân cận:

Zero Zero

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

this is more of a sink hole than a pothole, but needs some assistance anyway. Afraid some
one will have a blowout or break an axle.


Vấn đề Lân cận

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video