Sanitation Department Đã lưu trữ

650 12th Ave S Saint Petersburg, FL, 33701, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 26580

ID Vấn đề:

6856686

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Sanitation Department

Đã xem:

25 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

There is a sofa on the easement in front of this house. Please pick it up at your earliest convenience.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What issue is being reported?
Đáp. Special item pick-up
Hỏi. If this is a special item pick-up request, what items need to be picked up?
Đáp. Furniture
Hỏi. Is this a residential or commercial request?
Đáp. Residential

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.