Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Potholes Được thừa nhận

243 Lakewood St Detroit, MI, 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6872646

Submitted To:

City of Detroit

Danh mục:

Other - Referred to other City Department

Đã xem:

74 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, sidewalk

Mô tả

Sidewalk cracked and shifted.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the issue a pothole or a sinkhole?
Đáp. Pothole
Hỏi. Is the pothole on a road or a sidewalk?
Đáp. Sidewalk
Hỏi. What are the closest cross streets to the pothole?
Đáp. Lakewood and Jefferson
Hỏi. Approximately how many potholes are you reporting?
Đáp. 1
Hỏi. What is the approximate size of the pothole(s)?
Đáp. 2-3 tiles

  • Được thừa nhận DPW / Street Maintenance - BF (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng DPW / Street Maintenance - BF (Chính thức đã xác nhận)

  • Reopened DPW / Street Maintenance - BF (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận DPW / Street Maintenance - BF (Chính thức đã xác nhận)

  • DPW / Street Maintenance - BF (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video