Codes Compliance Đã lưu trữ

1218 67th St N Saint Petersburg, FL, 33710, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

6882533

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

31 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Trailer in the front yard.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Boat/RV/trailer/commercial vehicle issue
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.