This is an unaffiliated request

6 foot weeds growing in empty lot i reported to city code dept. 3 times. 4 months later, still not mowed. Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

68966

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

428 lần

Vùng lân cận:

Lubbock

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blighted property

Mô tả

City code violation.
Reported from my mobile device
http://m.seeclickfix.com


Vấn đề Lân cận

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video