Park - Landscape Maintenance Đã lưu trữ

1100 90th Ave Oakland, CA, 94603, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6901298

Danh mục:

Park - Landscape Maintenance

Đã xem:

37 lần

Vùng lân cận:

Highland

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

957830

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Large tree branch fell during wind gust; needs to be
removed (in front of 1134-90th ave, Oakland Ca)

Thank You

cũng đã hỏi...
Hỏi. Have you used this Report A Problem website before?
Đáp. YES

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.