Cleaning Đã lưu trữ

280 Fifth St San Francisco 94107, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6901588

Danh mục:

Cleaning

Đã xem:

37 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Garbage all around bus stop

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Garbage/Food Waste
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Bus Shelter

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.