Traffic Signals Đã lưu trữ

1 Central St Framingham 01701, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6907835

Submitted To:

Framingham, MA

Danh mục:

Traffic Signals

Đã xem:

55 lần

Vùng lân cận:

Framingham

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Lights are flashing red/yellow. Maybe already known but I figured I’d mention it.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please indicate the nearest location and street name.
Đáp. concord and central
Hỏi. Please indicate the type of traffic signal issue being reported.
Đáp. Signals on Flash
Hỏi. Is the signal mounted on a pole or across the roadway?
Đáp. Overhead (across the roadway)

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.