Curbside Solid Waste Issue Đã lưu trữ

1780 Evans St Detroit, MI 48209, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

6916014

Submitted To:

City of Detroit

Category:

Curbside Solid Waste Issue

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Bản sao của:

6857434

Mô tả

building materials and bulk

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is at the curbside more than 24 hours in advance of scheduled pick up?
Đáp. Bulk Waste
Hỏi. Is this a vacant structure or vacant lot?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.