Parking Violation Đã lưu trữ

604 W 26th St Minneapolis, MN 55405, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 120095

ID Vấn đề:

6952279

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Parking Violation

Đã xem:

13 lần

Vùng lân cận:

Whittier

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

373532

Mô tả

two vehicles illegally parked in a no-parking zone

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address closest to the vehicle location
Đáp. 604 W 26th St
Hỏi. What is the violation?
Đáp. No Parking Zone
Hỏi. Additional issue details?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. License Number (no spaces)
Đáp. 400-VAY CGK-863
Hỏi. License St/Prov
Đáp. Minnesota
Hỏi. Other info to locate/identify vehicle?
Đáp. two sedans, a red Pontiac, and a white Buick
Hỏi. Are you the permit holder? (if applicable)
Đáp. No
Hỏi. What is the permit number? (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.