Potholes, Flooding, or Sidewalk Issues Đã lưu trữ

5650 92nd Ave N Pinellas Park, FL, 33782, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 120

ID Vấn đề:

6969588

Submitted To:

City of Pinellas Park

Category:

Potholes, Flooding, or Sidewalk Issues

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

Pinellas Park

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, pothole, sidewalk, drain problem

Mô tả

broken drainage

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe the issue.
Đáp. need repair. the sidewalk is cracked as well.

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.