Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

Foothill Blvd & Camden St OAKLAND 94605 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 23128045

ID Vấn đề:

6989016

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Bancroft Business-Havenscourt

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

963099

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This issue was reported to OAK 311 via phone (311, or 510-615-5566 from outside Oakland), email (OAK311@oaklandnet.com), or web (311.oaklandca.gov).

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.