Illegal Dumping – mattress/boxspring Đã lưu trữ

7046 Fresno St Oakland, CA, 94605, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1253195

ID Vấn đề:

6992038

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping – mattress/boxspring

Đã xem:

17 lần

Vùng lân cận:

Bancroft Business-Havenscourt

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

963338

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Mattress has been laying on sidewalk and parking street for months. please remove

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Don't Know / No Answer

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.