Residential Trash out Illegally Đã lưu trữ

83 Sprague St Boston 02136, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7034636

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Residential Trash out Illegally

Đã xem:

17 lần

Vùng lân cận:

Hyde Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101003124248

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.