Mailbox/Yard Plaques Đã lưu trữ

1 Thibault Ln Savannah, GA, 31411, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 97900

ID Vấn đề:

7040126

Submitted To:

Landings Association

Category:

Mailbox/Yard Plaques

Đã xem:

33 lần

Vùng lân cận:

Landings Association

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

The door on my large mailbox is no longer attached....the hinges are disconnected. Guess it’s time for a replacement?
Thanks

cũng đã hỏi...
Hỏi. Maintenance and/or replacement required for:
Đáp. Mailbox
Hỏi. Is the mailbox/yard plaque missing?
Đáp. No
Hỏi. Is the mailbox/yard plaque damaged/require maintenance?
Đáp. Yes
Hỏi. If maintenance on a mailbox is required, what size is the mailbox?
Đáp. Large (12X24X16)
Hỏi. If the mailbox was damaged by a known person/company, please list their name and address below for billing purposes. (Note: A damaged mailbox typically ranges from $30-$50. A damaged post can range anywhere from $115 - $130. A total replacement of mailbox and post is $185)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.