Loose Leaves pick up Đã lưu trữ

1719 Lake Cyrus Club Dr Birmingham, AL, 35244, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7041638

Submitted To:

Hoover, AL

Danh mục:

Complaint: Missed Limbs/debris/ Bulky Pickup

Đã xem:

66 lần

Vùng lân cận:

Hoover

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

7074731

Mô tả

Loose leaves ready for collection.

cũng đã hỏi...
Hỏi. ZONE 1: North of Chapel/Patton Chapel Rd, North of Rocky Ridge Rd, and East and West of I-65. ZONE 2: South of Chapel/Patton Chapel Rd, South of Rocky Ridge Rd, North of I-459, East and West of I-65 to include Lake Cyrus and Ross Bridge. ZONE 3: South of I-459, Russet Woods to Greystone. CHECK OUT WEBSITE at (HOOVERAL.ORG) FOR A MAP OF ZONES.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.