Street Light Outage Đã lưu trữ

4621 Lyndale Ave S Minneapolis, MN 55419, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 120335

ID Vấn đề:

7071398

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Street Light Outage

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Fuller Tangletown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

377658

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

tall street light out on the east side of Lyndale Avenue South mid-block

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address or intersection closest to the street light location
Đáp. 4621 Lyndale Ave S
Hỏi. On what side of the street is the light?
Đáp. Odd
Hỏi. Issue with the light
Đáp. Light Out
Hỏi. If Other, describe issue
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.